fbpx

PDW Uni-vert

De Participatieve Duurzame Wijk Uni-vert is een initiatief van de huurder-bewoners van de sociale woningen in de Destrierwijk. Hun voornaamste project bestaat uit de lancering van een burgerlijke participatie om voorstellen te doen ontspruiten voor de herinrichting van sommige openbare ruimten van de wijk, met de filosofie van Algemeen Goed.

Daarnaast wordt er aan andere projecten gewerkt : een collectieve bijenkorf, een wijkcompost, moestuinbakken die op ontmoetingsplekken zullen worden geplaatst, een project voor de valorisatie van regenwatertanken en een project voor zonnepanelen op het dak van de sociale woningen, …

Identiteitskaart

Startjaar

Luik van de projectoproep

Gemeente(n)

Contact