Comité Bienfaiteurs-Weldoeners : composteren, planten en koken ! - Vooruit met de wijk

De Participatieve Duurzame Wijk Bienfaiteurs-Weldoeners begon zijn activiteiten in de buitengewone Corona context. Maar dat hield hem niet tegen om verschillende projecten op poten te zetten : inrichting van een collectieve compost, good food workshops, vergroening, enz. We maken samen met hen de balans op !

Het Comité Bienfaiteurs-Weldoeners ontstaat uit de wil om van het Weldoenersplein en de omliggende straten een gezellige ontmoetingsplek te maken met een positieve dynamiek zowel op vlak van goed nabuurschap als voor de verbetering van het leefmilieu. Vooraleer het comité toetradt tot de Participatieve Duurzame Wijken, hadden al verschillende projecten het licht gezien : cine-fiets waar de elektriciteit met de trapbeweging van deelnemers werd opgewekt, schaakinitiatie en -tornooi, afvalopraping, verschillende potluck banketten en zero afval (vb: Soup Music)… Met de Participatieve Duurzame Wijken wil het Comité sommige projecten verderzetten en nieuwe projecten lanceren.

Vergroening van het Weldoenersplein en de omliggende straten

Het eerste project was de vergroening in de loop van de maand mei ! In totaal werden er 8 planten op de gevels geplaatst en 6 bloembakken geïnstalleerd, en er werden ook 6 boomvakken aangeplant. Het project voorzag de afbakening van deze boomvakken maar dat werd uiteindelijk niet gedaan. Het Comité betreurt de diefstal van één van de bakken die op het plein werd geïnstalleerd…

Op 27 oktober werden bloembollen uitgedeeld voor de boomvakken en de bloembakken, deze werden in een collectieve energie geplant.

Een collectieve compost toegankelijk voor een twintigtal gezinnen ! 

Sinds de installatie van de compost in juli, hebben 25 gezinnen meer dan 273 kg voedingsafval gecomposteerd ! Er werd aan de deelnemers gevraagd om een excel bestand in te vullen alvorens naar de compost  te gaan, dat een idee geeft van het gewicht van wat er in de bakken wordt gedeponeerd. De compost is een groot succes, er staan zelfs een paar mensen op de wachtlijst. Het Comité onderzoekt de mogelijkheid om de compost toegankelijk te maken voor nieuwe deelnemers. Volgende actie van de groep : de compost half-november omkeren vooraleer het koud wordt ! Winter is coming 😉

Good Food workshops en receptenfiches

In juni werd er een GOODFOOD workshop georganiseerd, in samenwerking met het café Babelmet. Met de hulp van Vanessa Crasset, hebben zeven deelnemers geleerd om eenvoudige recepten te bereiden met vals voedingsafval (droog brood, bloemkool bladeren, citroen- of sinaasappelschillen, komkommer, bietstengels, sla, radijs enz.) en een blikrecept. Tijdens dit atelier kreeg iedereen receptenfiches om thuis opnieuw te kunnen doen wat er in de workshop werd bereid. De doelstelling van het Comité is om deze nieuwe kennis in het kader van workshops op het Weldoenersplein te delen.

Andere projecten rond recyclage en het maken van nestkastjes en insectenhotels zijn op komst. Aarzel niet om u te informeren over deze projecten door deze PDW te volgen https://www.facebook.com/groups/bienfaiteurs1030/