INRICHTINGEN DIE HET VERSCHIL MAKEN - Vooruit met de wijk

INRICHTINGEN DIE HET VERSCHIL MAKEN

Capture d’écran

Om in een stedelijke omgeving de biodiversiteit in stand te houden is soms wat hulp nodig. Bijvoorbeeld door in onze nieuwe of gerenoveerde gebouwen inrichtingen te voorzien die gunstig zijn voor bepaalde soorten.

In aanvulling op de Gids Duurzame Gebouwen, biedt Leefmilieu Brussel 13 fiches met technische aanbevelingen voor zeer specifieke inrichtingen : bijvoorbeeld de integratie van nestkastjes voor de gierzwaluw, de huismus of de gewone dwergvleermuis, de constructie van een insectenspiraal, de aanleg van een vijver of een vrij groeiende haag…

Deze meestal eenvoudige inrichtingen kunnen het verschil maken voor de betrokken soorten in de stedelijke omgeving, zeker als ze in een groot aantal constructies en renovaties worden geïntegreerd.

Deze fiches worden aangevuld door lijsten van planten die worden aangeraden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De inheemse planten zijn bijna altijd gunstiger voor inheemse insecten omdat deze soorten samen hebben geëvolueerd gedurende duizenden jaren. Sommige exotische soorten, in het bijzonder aromatische planten die vaak afkomstig zijn uit Zuid-Europa, zijn natuurlijk interessant als smaakmaker bij het koken en zijn ook dikwijls zeer nectarproducerend. Deze planten worden dus vrijgesteld zolang ze niet in de openbare ruimte worden geplant. Let er dus op dat u de aanbevelingen hieromtrent goed volgt. De lijst van de invasieve exotische planten wordt regelmatig geüpdatet, dit zorgt ervoor dat u steeds zeker bent bij de keuze van uw planten.

Er staan ook kaarten ter beschikking van het publiek die de aanwezigheid van de soorten vermeld in deze technische aanbevelingsfiches in beeld brengen. Deze kaarten, gebaseerd op de waarnemingen van ondermeer natuuronderzoekers in het kader van participatieve wetenschappen, zijn voornamelijk indicatief. Het ontbreken van waarnemingen betekent niet noodzakelijkerwijs dat de soort in de onderzochte zone niet aanwezig is : de waarneming op het veld is steeds een aanvulling op de bestaande gegevens.