Natuur en biodiversiteit Archives - Vooruit met de wijk

Thématique: Natuur en biodiversiteit

photo ruche

Kom inspirerende projecten bezoeken

Zin om te ontdekken welke collectieve burgerprojecten in Brussel werden opgericht om het impact op het milieu te verminderen? Kom op zondag 9/10 ter plaatse inspiratie opdoen en met de projectleiders uitwisselen!

Opleiding « Inleiding tot grafische facilitatie »

Door middel van lichte en aantrekkelijke grafische samenvattingen stelt grafische facilitatie u in staat op een andere manier notities te maken, gedachten op papier te zetten, grafisch materiaal voor verschillende interventies voor te bereiden, samen na te denken, te communiceren en een duidelijke boodschap over te brengen. Deze initiatie laat u kennismaken met de belangrijkste ingrediënten van grafische facilitatie (typografie, opsommingstekens, kaders, pictogrammen, pijlen, kleuren en schaduwen) en met de manier waarop u uw ideeën kunt organiseren (mindmapping, lijst, pad, raster...)

Opleiding «  Laten we de instrumenten van de besluitvorming ontdekken »

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de besluiten door de hele groep worden genomen en goedgekeurd? Besluitvorming in een groep is niet altijd gemakkelijk: hoe kunt u ervoor zorgen dat alle stemmen vertegenwoordigd worden? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat het besluit achteraf niet opnieuw ter discussie zal worden gesteld? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het genomen besluit op lange termijn wordt opgevolgd? Kom deelnemen aan een korte training over de verschillende manieren van besluitvorming in collectieve intelligentie. Op het programma, de verschillende principes van collectieve intelligentie, de struikelblokken bij de besluitvorming en concrete oplossingen uitgelegd in de praktijk (stemmen met handopsteking, geheime stemming, …, gewogen stemming, GPC/ESC, enz.)

Opleiding « Ontdekking van collectieve intelligentie-instrumenten »

Praten of gewoon doen? Collectieve intelligentie…kan dat ook in mijn wijk? In deze workshop, begeleid door Martin Ophoven, ontdek je enkele basisprincipes en gesprekstechnieken om vlotter en efficienter met je buren te vergaderen. Icebreakers, deep democracy, inclusief denken. Niet te veel theorie en veel praktische tips. Je leert de rol van begeleider kennen en ontdekt hoe je een goede balans tussen actie en overleg houdt. Geschikt voor volwassen. Tweetalig atelier.

Opleiding « Wat als ik niet meer alles alleen deed? »

Hoe de taken van een project onderling beter verdelen? Het doel van deze opleiding is om na te denken over de verdeling van de rollen in een groep. Samen zullen we verschillende aspecten aan bod brengen met betrekking tot elkaars positie in een groep, zoals de functies (productie, bemiddeling, regulering), elkaars behoeften en beschikbaarheid... Dankzij collectieve intelligentietools, zal u ontdekken hoe u de taken beter kan verdelen.