Terug op Zadenbeurs en conferentie-debat « fruitbomen in de stad » - Vooruit met de wijk

De zadenbeurs

Zondag 9 februari organiseerden het Netwerk van zadentuinen en het Collectief ipé hun voortaan traditionele grote zadenbeurs in Tours & Taxis. Meer dan 250 personen zijn gekomen om zaden uit te wisselen. De tuinders van het Netwerk hebben ook de tijd genomen gedurende de hele middag om hun activiteit uit te leggen, hun expertise te delen en… hun passie. Het nieuwe team “Fruit” van Maîtres Maraichers heeft op zijn beurt een stand bemand om hun acties toe te lichten. 

Conferentie-debat « Fruitbomen in de stad”

De middag werd voortgezet met een conferentie-debat gewijd aan fruitbomen in de stad.

Er is de laatste tien jaar een groot enthousiasme voor de productie van fruit in Brussel, net zoals in andere grote steden. We zien steeds meer projecten voor de aanleg of restauratie van boomgaarden en aanplantingen van fruitbomen in de openbare ruimte, maar er bloeien ook initiatieven voor de recuperatie van onverkocht of niet-geplukt fruit en de distributie of verwerking van fruit. Dat is goed nieuws, want fruitbomen nemen weinig ruimte in, maar hebben een grote impact op onze leefomgeving, het stedelijk ecosysteem, de gezondheid en sociale relaties. De conferentie gaf een beeld van de huidige situatie in Brussel en verhelderde  bepaalde uitdagingen in verband met de productie van fruit in de stad.

De conferentie ging van start met een snelle presentatie van het netwerk van burgelijke Good Food projecten door het Collectief ipé.

Diaporama van Collectif ipé

Vervolgens presenteerde Joëlle Van Bambeke, verantwoordelijke van de afdeling Good Food bij Brussel Leefomgeving, het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde beleid voor het stimuleren van de productie, de consumptie en het tegengaan van verspilling van fruit. 

Diaporama van Joëlle Van Bambeke

Pierre Lacroix, Architect-landschapsontwerper, coördinator van diverse projecten rond fruitbomen in de stad binnen het Centre d’écologie urbaine heeft vervolgens voorgesteld om de fruitboom als inzet van stedelijke veerkracht te zien. Welke plaats kan de fruitboom innemen in onze Brusselse openbare en private ruimte in een context van het antropoceen, waarin de impact van de klimaatverandering steeds beter merkbaar is en de voedselveiligheid een centrale vraag is? Hoe zorgen we ervoor dat er nieuwe stadsbossen ontstaan en hoe kunnen we ermee samenleven?

Hij heeft eveneens de projecten ARBRES (https://urban-ecology.be/blog/arbres), burgerlijke boomkwekerijen (https://urban-ecology.be/pepiniere-citoyenne/) en Italiaanse Boomgaard (https://urban-ecology.be/blog/2019/3/8/2018-quatre -saisons-au-verger ditalie-un-puits-de-fraicheur/ ) geprsenteerd waar zijn team bij betrokken is.

Diaporama van Pierre Lacroix

Nadia Tahon en Catheline Pieters, projectverantwoordelijken voor de vzw.Velt hebben vervolgens het project Verger Partagé gepresenteerd dat de cartografie van fruitbomen in Brussel beoogt en acties ontwikkelt ter ondersteuning van de productie van fruit in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Brussel heeft een schat aan boomgaarden en fruitbomen. Waar zijn de fruitbomen in de stad te vinden? Hoe kan de aanwezigheid van fruitbomen in de stad gevaloriseerd en ontwikkeld worden? 

Diaporama van Nadia Tahon et Catheline Pieters

Daarna werd het woord gegeven aan zeven trekkers van fruitproductieprojecten in Brussel; innoverende en enthousiasmerende projecten.

De sessie werd afgesloten met een debat met de deelnemers en een gezellig aperitief!