Samen treden ze op om hun steenweg mooi te maken ! - Vooruit met de wijk

Het collectief La Belle Chaussée, was op 18 en 19 september van de partij voor de World Clean Up Day ! Op het programma : opkuisactie, fresco’s, onderwijsmodule en « feest van de buren ».

Het avontuur begon met een « ongepaste tag » en een vaststelling : de ongewenste en ongepaste tags dragen bij tot ongemak en onveiligheid in de buurt. Even erna werd er een collectief van bewoners van de Alsembergsesteenweg opgericht met als project hun steenweg « mooi » te maken Nadat ze via de projectoproep « Vooruit met de Wijk » in juni 2021 werden geselecteerd, gesteund door Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus, lanceerden ze de organisatie van hun eerste activiteit.

Het doel is om een positieve dynamiek in de wijk te creëren en te sensibiliseren rond netheid want « de verandering begint rondom ons » (Olivier van het Collectief La Belle Chaussée). Voor dit collectief is het belangrijk om zich betrokken te voelen bij de wijk en oprechte relaties te ontwikkelen.

Hiervoor hebben ze gekozen om netheid via het concept « schoonheid » aan te pakken. Met dit project rond « netheid » stellen ze de vraag : Wat kan « schoonheid » bijbrengen op vlak van netheid en samenleving, door middel van fresco’s gemaakt door de bewoners van Alsembergsesteenweg. Als de straten mooier en proper zijn, zullen de burgers hun wijk opnieuw in handen nemen, hem respecteren en zich er goed voelen.

« De wijk mooier maken zal de mensen aansporen om hem proper te houden. We stellen vast dat de fresco’s minder of niet worden getagd, in tegenstelling tot  « lege » rolluiken die “oproepen“ om te worden gevuld. »

Sara van het Collectief La Belle Chaussée

De dag begon met een opkuisactie van 10u tot de middag op de Alsembergsesteenweg waar een vijftiental vrijwilligers actief afval opraapten om de steenweg schoon te maken.

Maar daar bleef het niet bij ! De hoofdactie van het project van « La Belle Chaussée » is om bloemenfresco’s te maken op de gevels van de winkels en huizen van de wijk in samenwerking met een collectief van professionele taggers (John Mutunda en Van Orkez Thang), en de steun van verschillende handelaars van de wijk.

« We zijn van de wijk en we wilden lokaal optreden » Van Orkez Thang

SAMEN

De winkel « Comptoir Iberique » is de eerste die zijn gevel toevertrouwd maar ook het project voorstelt aan andere handelaars : « Hij heeft ons gekozen » vertelt Sylvain van het Collectief La Belle Chaussée. De eerste fresco werd met de hulp van voorbijgangers die wilden leren taggen collectief gemaakt. De tweede gevel die dat weekend werd opgeknapt was die van « Cadavres exquis, atelier de couture upcycling».

Met deze actie werd ook een onderwijsmodule uitgewerkt waarbij voorbijgangers die de tijd hebben door het collectief worden aangesproken met beelden en vragen rond netheid en schoonheid en een dialoog aangaan, opdat het idee “Schoonheid ten behoeve van burgerschap” zich een weg baant in de gewetens.

« Het was een schitterend idee… We zien elkaar nog »

Vrijwilliger die aanwezig was omdat hij de affiche van de actie zag

De actie eindigde zondag met een gezellig en feestelijk moment in het kader van de autoloze zondag, voor het lokaal van Altitude76, VZW voor de opvoeding tot burgerschap, die steun verleende voor het evenement.

Een eerste evaluatie ? « De zon en het goede humeur waren van de partij. De mensen zijn veel meer beschikbaar dan verwacht. Maar het was geen makkelijke taak : de mensen laten zich niet makkelijk benaderen… Ze denken dat we iets willen verkopen. En we moesten reactief uit de hoek komen wanneer de geur van de spuitbussen (niet giftig) de buren lastig viel. Bovendien is het een echte uitdaging om in contact te komen met de eigenaren van de getagde gebouwen ! We hebben uiteindelijk oplossingen gevonden en we mogen blij zijn van dit eerste weekend ! » (Lid van het Collectief La Belle Chaussée)

De beoogde resultaten van deze eerste actie waren om enthousiasme op te wekken voor een mooiere en beter onderhouden straat aan de hand van verrijkende interacties. Andere fresco’s zullen nog worden gemaakt en er zal een actie worden gevoerd om « lege » boomvakken om te vormen tot miniatuur tuintjes met inheemse planten die honden afweren (in samenwerking met de Dienst netheid van Sint-Gillis) en met een sjabloon 15 ophaalpunten schilderen om het afval van de woningen en winkels te kanaliseren en hun ophaling te vergemakkelijken.

Het slotwoord ? « Ga ervoor ! Durf in actie komen ! » (Sara van het Collectief La Belle Chaussée)

Contact : labellechaussee.project@gmail.com