Energie Archives - Vooruit met de wijk

Thématique: Energie

Groepstraining en coaching Vooruit met de Wijk (vanaf 22/11)

« Vooruit met de Wijk » organiseert collectieve coachings rond het beheer van projecten en groepen bij u ter plaatse van 22 november tot 12 december 2021. We willen uw collectief ondersteunen door collectieven met dezelfde moeilijkheden bij u samen te brengen, en onze "tips en trucs" met u te delen om zo meer vaardigheden in het beheer van uw project te verwerven, beter samen te werken, uw vergaderingen te vergemakkelijken, uw project meer bekendheid te geven...

Uitwisseling van goede praktijken tussen projectdragers

Op deze ontmoeting met andere projectdragers is het de bedoeling om naar elkaar terug te koppelen in verband met de “Vooruit met de wijk”-opleidingen die u hebt gevolgd. Wat ging er goed? Welke problemen hebt u misschien ondervonden en met betrekking tot welke problemen wenst u advies? Het principe van dit moment samen is dat iedereen meediscussieert, zijn of haar kennis aandraagt of ons vertelt over zijn of haar ervaringen.

Hoe kan u communiceer en mobiliseer uw burgers rond uw project?

De doelstelling van deze opleiding is om de remmen en de hefbomen omtrent de inzet en de deelname van de bewoners rond de projecten van « Vooruit met de wijk » te identificeren en aan de deelnemers de kans te geven om zich tools toe te eigenen waarmee burgers kunnen worden gemobiliseerd in hun collectieve acties.

Hoe kunt u effectief en plezierig vergaderen?

Deze opleiding heeft tot doel u kennis te laten maken met verschillende aspecten die u kunnen helpen om beter in een groep uit te wisselen, zoals het kader, het beheer van het woord, actief luisteren... Wij zullen nagaan hoe wij de tijd die wij hebben om bijeen te komen, beter kunnen benutten en hoe wij samen besluiten kunnen nemen. We zullen collectieve intelligentietools bespreken en vooral nagaan hoe we vergaderingen aangenamer kunnen maken.
banner news ILQ

De opleidingenagenda is beschikbaar, schrijf u in!

Een project ontwikkelen, dat zorgt al eens voor hoofdbrekens. Daarom bieden we bij Vooruit met de wijk regelmatig aan om even met elkaar van gedachten te wisselen, geven we opleidingen en groepsworkshops. We weten het immers al te goed: samen gaan we verder! De thema’s op deze ontmoetingsmomenten gaan van het leven van een groep tot het beheer van een project. Ze hebben als doel uw project sterker en duurzamer te maken, u instrumenten in handen te geven en u te laten netwerken met andere projectdragers. Sla er regelmatig de opleidingenagenda op na en schrijf u in, u krijgt er alleen maar een rijk project van!

Uitwisseling ” goede praktijken tussen projectdragers “

Op deze ontmoeting met andere projectdragers is het de bedoeling om naar elkaar terug te koppelen in verband met de “Vooruit met de wijk”-opleidingen die u hebt gevolgd. Wat ging er goed? Welke problemen hebt u misschien ondervonden en met betrekking tot welke problemen wenst u advies?