Op de schaal van een wijk Archives - Vooruit met de wijk

Thématique: Op de schaal van een wijk

photo ruche

Kom inspirerende projecten bezoeken

Zin om te ontdekken welke collectieve burgerprojecten in Brussel werden opgericht om het impact op het milieu te verminderen? Kom op zondag 9/10 ter plaatse inspiratie opdoen en met de projectleiders uitwisselen!

Opleiding « Inleiding tot grafische facilitatie »

Door middel van lichte en aantrekkelijke grafische samenvattingen stelt grafische facilitatie u in staat op een andere manier notities te maken, gedachten op papier te zetten, grafisch materiaal voor verschillende interventies voor te bereiden, samen na te denken, te communiceren en een duidelijke boodschap over te brengen. Deze initiatie laat u kennismaken met de belangrijkste ingrediënten van grafische facilitatie (typografie, opsommingstekens, kaders, pictogrammen, pijlen, kleuren en schaduwen) en met de manier waarop u uw ideeën kunt organiseren (mindmapping, lijst, pad, raster...)

Rallye ” Inspirerende projecten bezoeken ! “

Zin om te ontdekken welke collectieve burgerprojecten in Brussel werden opgericht om het impact op het milieu te verminderen? Kom op zondag 9/10 ter plaatse inspiratie opdoen en met de projectleiders uitwisselen! U zal van 13u tot 17u projecten ontdekken van de Participatieve Duurzame Wijken City Zen en Uni-vert maar ook van de vrijwilligers van de Collectieve Compost 11 November en van de organisatoren van het project Bal’Evere. We zullen samen kennismaken met hun projecten: composten, boomgaard en collectieve moestuin, opvang van regenwater, bijenkorven, afvalvermindering, de openbare ruimte inpalmen, enz. Dit bezoek wordt georganiseerd in het kader van de projectoproep Vooruit met de Wijk.

Opleiding «  Laten we de instrumenten van de besluitvorming ontdekken »

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de besluiten door de hele groep worden genomen en goedgekeurd? Besluitvorming in een groep is niet altijd gemakkelijk: hoe kunt u ervoor zorgen dat alle stemmen vertegenwoordigd worden? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat het besluit achteraf niet opnieuw ter discussie zal worden gesteld? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het genomen besluit op lange termijn wordt opgevolgd? Kom deelnemen aan een korte training over de verschillende manieren van besluitvorming in collectieve intelligentie. Op het programma, de verschillende principes van collectieve intelligentie, de struikelblokken bij de besluitvorming en concrete oplossingen uitgelegd in de praktijk (stemmen met handopsteking, geheime stemming, …, gewogen stemming, GPC/ESC, enz.)