Voorbeelden van Good Food-projecten - Vooruit met de wijk

Voorbeelden van Good Food-projecten

Dit zijn enkele voorbeelden als inspiratie:

1. Moestuinen en andere Good Food-producties

Een collectief landbouwproject met een collectief beheer, toegankelijk voor de wijk:

 • Collectieve moestuinen op een stuk grond, al dan niet in de open lucht, gedeeld door een groep burgers;
 • Specifiek stedelijke collectieve productie, buiten de collectieve moestuin: op alle balkons van een gebouw, in verticale, in collectieve aquaponics, enz.;
 • Ongelooflijk Eetbaar in de openbare ruimte: bakken met groenten beschikbaar voor voorbijgangers (Hier meer over weten? incredibleediblebelgium.wordpress.com);
 • Boomgaarden en/of kleinfruitteelt;
 • Teelt van kruidenplanten (bv.: aromatische spiraal, munt, enz.);
 • Andere vormen van lokale en duurzame productie: witlof, paddenstoelen, enz.;
 • Fokken van kleine dieren: kippen en pluimvee, konijnen, enz.

Een project dat de productie in de stad aanmoedigt, met ideeën om een productieproject toegankelijker te maken voor de wijk:

2. Good Food eten

Elk collectief project waarbij voeding verwerkt wordt volgens de Good Food criteria:

 • Verwerking van lokale groenten en fruit tot conserven / pesto / confituur / sap;
 • Verwerking van lokale kruidenplanten tot kruidenthee / specerijen;

Een collectief project met een voor iedereen toegankelijke oplossing die Good Food naar een wijk brengt die er een tekort aan heeft:

 • collectieve acties om een alternatief aanbod te promoten bij kruideniers, supermarkten, scholen om het aanbod aan te passen zodat er meer lokale, kwaliteitsvolle producten zijn, enz.;
 • het opzetten van een verkoopstructuur, zoals een kleine lokale/wijk/straatmarkt.
 • gedeelde keukens om er een plaats van te maken voor het delen van ervaringen en het uitwisselen van praktijken op het gebied van duurzame voeding / workshops collectief koken, enz.; 
 • Een buurtkeuken opzetten (collectieve organisatie om dagelijkse maaltijden te bereiden, voor zichzelf en voor de wijk https://cuisinesdequartier.be/nl/accueil-nederlands/)
 • het opzetten van een gezamenlijk collectief keukeninitiatief dat openstaat voor de buurt (bijvoorbeeld: participatieve maar specifieke kantine);

Elk project dat bijdraagt aan de strijd tegen voedselverspilling

 • het opzetten van een productieruil (bv. fruit in de herfst);
 • terugwinning van onverkochte goederen op zeer kleine schaal en lokaal voor herverdeling binnen de wijk;
 • verwerking van teruggewonnen onverkochte goederen

Een plek die gewijd is aan voeding en tegelijkertijd inspeelt op de behoeften van de wijk.

Een ambitieus project dat gericht is op het samenbrengen van lokale collectieve projecten op één plaats.

Een dergelijke plek, die samen met de wijkbewoners is opgebouwd, kan bijvoorbeeld het volgende omvatten:

 • Een collectieve moestuin
 • Een uitgeruste keuken die bewoners kan ontvangen die deelnemen aan een wijkkeukenproject: collectieve organisatie om dagelijkse maaltijden te bereiden, voor zichzelf en voor de wijk.
 • Een coöperatief wijkinmaakatelier voor collectieve moestuinen en burgers, om groenten en fruit te conserveren en te verwerken: lokalen uitgerust met ad hoc apparatuur (mixer, snelkookpannen, droogoven, zonnedroger, enz.), collectieve werksessies (confituur maken, melkzuurgisting, pesto, zuurkool, enz.), overdracht van kennis door burgers, enz.

  Zin om een concreet voorbeeld te ontdekken? Het “Fou’r à lier” project in Ukkel

Produceren in de stad

 • Produceren rond sociale woningen

Ontwikkeling van collectieve stadslandbouw binnen de OVM’s – in de omgeving van sociale woningen en/of gekoppeld aan de bouw van sociale woningen, op de schaal van een groot woongeheel. Dat kunnen moestuinen zijn in volle grond of in bakken, boomgaarden, kleine kwekerijen, enz. Deze projecten moeten in nauwe samenwerking met de OVM’s worden overwogen.

 • Investeren in braakliggend terrein en ruimte terugwinnen voor productie

 Zin om een concreet voorbeeld te ontdekken? Het ‘Parcelles’-project in Anderlecht