Voorbeelden van Hulpbronnen & afval-projecten - Vooruit met de wijk

Voorbeelden van Hulpbronnen & afval-projecten

Dit zijn enkele voorbeelden als inspiratie:

1. Afvalvermindering

 • Een objectbibliotheek

Een gereedschaps-/objectbibliotheek biedt mensen die dit nodig hebben de mogelijkheid om tegen lage prijzen kwaliteitsvolle gereedschappen en objecten lenen (bv. babyspullen, tuinprieel, raclettetoestellen, boren, schuurmachines, fietsen, enz.), net zoals we in een bibliotheek boeken lenen.

Er zijn projecten die kunnen worden nagebootst, maar er moeten nog nieuwe manieren bedacht worden om duurzame projecten op te zetten die voor een groot aantal mensen toegankelijk zijn (bv. in een gebouw met meerdere appartementen, in een crèche, in een sportclub, enz.).

 • De vzw ‘Les transformistes’ heeft een gids en tools samengesteld om gemakkelijk een babybibliotheek te ontwikkelen: LINK;
 • Vzw Fabrik heeft een gereedschapsbibliotheek ontwikkeld voor doe-het-zelf materialen; LINK.
 • Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem heeft een uitleenwinkel ontwikkeld die gekoppeld is aan een sociale kruidenierswinkel voor allerlei voorwerpen (vaatwerk, serviesgoed, priëlen, aanhangwagens, enz.)
 • De vzw remorquable richt verhuur- en uitleenpunten voor fietskarren in

 • Diensten en infrastructuren rond geven en uitwisselen

Voor sommige projecten volstaat een beperkte financiering voor specifieke, eenmalige investeringen. Dat is het geval voor het opzetten van wijkprikborden, bookboxen, giveboxen, weggeefwinkels, gratismarkten, lokale ruilsystemen, enz.

Je kunt ook eenvoudige voorzieningen treffen (posters, vloermarkeringen, verlichting, rekken enz.) voor het sorteerlokaal van appartementsgebouwen; zo bevorder je het sorteren en het hergebruik en schep je een participatieve dynamiek in het gebouw

Enkele andere ideeën:

 • Gemeenschappelijke wasserij
 • Solidariteitswinkel (verkoop van gerecycleerde voorwerpen ten voordele van het lokale leven)
 • Zero afval-activiteiten voor de wijk
 • Een bord plaatsen om je eigen voorwerpen met de buurt te delen

2. Wijkcompost

Een gemeenschappelijke compost die gezamenlijk wordt beheerd en gevoed door een groep burgers van de wijk, in een openbare of particuliere ruimte die ter beschikking wordt gesteld. Deelnemers wordt gevraagd om het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en tuinafval naar een bepaalde plek te brengen. Dat afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld om het te laten ontbinden en om te zetten in natuurlijke meststof die door het burgercollectief wordt gebruikt.

Het project is gebaseerd op een collectieve organisatie, gemeenschappelijke regels van goed beheer, regelmatige betrokkenheid bij het beheer en de promotie van de collectieve compost bij de buren.

De geselecteerde groepen zullen worden bijgestaan door erkende deskundigen op het gebied van compostering, om uw project zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Vooruit met de Wijk zal de uitvoering van een specifiek composteringsmodel financieren, dat is bestudeerd en geselecteerd vanwege zijn prestaties (met name op het gebied van duurzaamheid) en zijn lokale verankering. Zo willen we zorgen voor uniformiteit en maatschappelijke erkenning van de wijkcompost, net zoals bijvoorbeeld de glasbollen.

In dezelfde geest zou de renovatie van een oude composteringssite met pallets kunnen worden gefinancierd.

 • Promotie van composteringsoplossingen

Er zijn nog andere projecten mogelijk. Vooruit met de Wijk wil bijvoorbeeld projecten promoten die werken aan de sensibilisering rond oplossingen voor de herverwerking van bioafval , bijvoorbeeld in samenwerking met een Good Food-bewustmakingsproject over voedselverspilling.

Wees creatief en durf partnerschappen aan te gaan!