KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER - Vooruit met de wijk

De kandidaatstellingsdossiers en zijn voorlopige begrotingen moeten ingevuld, ondertekend, en gestuurd worden uiterlijk:
*6 juni 2021 om middernacht worden bezorgd voor alle projecten tot 3000 €
*19 september 2021 om middernacht worden bezorgd voor alle projecten boven de 3000 €

 Een specifieke vorm moet worden gebruikt voor de projecten die worden ingevoerd in het kader van duurzame participatieve wijken.

 Bij voorkeur via e-mail: citizensprojects@vooruitmetdewijk.brussels

Of per post (poststempel geldt als bewijs) of via koerier bezorgd op het volgende adres:
Leefmilieu Brussel
Projectoproep “Vooruit met de wijk”
Dpt. Duurzame consumptie en ecogedrag
Site Thurn & Taxis
Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel