Natuur en biodiversiteit - Vooruit met de wijk
Nature et biodiversité
Thema

Natuur en biodiversiteit

NATUuR En BIODIVERSITeit

Brussel is een groene hoofdstad met een rijke biodiversiteit: planten, zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, weekdieren, insecten en spinnen zijn er talrijk! Maar zoals overal wordt onze biodiversiteit bedreigd door toenemende verstedelijking, verontreiniging, klimaatverandering, het drukke gebruik van bepaalde groene ruimten, de komst van invasieve exoten, het opdrogen van vochtige gebieden enz.

In de stad kan de natuur ook een fundamentele rol spelen in de temperatuurverlaging (stedelijke hitte-eilandeffecten) in de context van klimaatopwarming, en voor de opvang van fijn stof voor een betere kwaliteit van de lucht die we inademen. In Brussel is de bescherming van de vegetatie en de biodiversiteit dus van fundamenteel belang voor de leefkwaliteit van al zijn bewoners.

Doe mee!

In het licht van deze kwesties, onderneemt het Gewest een reeks acties om ons unieke natuurlijke erfgoed te beschermen en te ontwikkelen : behoud- en beheerplannen voor de natuur en het Zoniënwoud, verbindingselementen om de groene ruimten op elkaar te laten aansluiten, speeltuinen, moestuinen, waterlopen en beschermde gebieden… 

Ook jij kunt de openbare ruimte, de natuur in de stad en de biodiversiteit bevorderen door met Vooruit met de wijk een project te starten. Elk project zal voorrang geven aan inheemse, nectarproducerende en wilde soorten, om vogels, vleermuizen, bijen, vlinders en andere kleine dieren uit te nodigen om zich in de stedelijke omgeving te vestigen of er te blijven.

Project in de kijker Het Fruits-Dupuis perceel

Door een collectief werk van ontmoetingen en constructieve discussies, waarbij alle bewoners welkom zijn, wil Marelle onze wijk aangenamer, duurzamer, open, ondersteunend, participatief en milieuvriendelijker maken, door verschillende projecten en acties uit te voeren

Quartier_vert

NATUuR En BIODIVERSITeit

Brussel is een groene hoofdstad met een rijke biodiversiteit: planten, zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, weekdieren, insecten en spinnen zijn er talrijk! Maar zoals overal wordt onze biodiversiteit bedreigd door toenemende verstedelijking, verontreiniging, klimaatverandering, het drukke gebruik van bepaalde groene ruimten, de komst van invasieve exoten, het opdrogen van vochtige gebieden enz.

In de stad kan de natuur ook een fundamentele rol spelen in de temperatuurverlaging (stedelijke hitte-eilandeffecten) in de context van klimaatopwarming, en voor de opvang van fijn stof voor een betere kwaliteit van de lucht die we inademen. In Brussel is de bescherming van de vegetatie en de biodiversiteit dus van fundamenteel belang voor de leefkwaliteit van al zijn bewoners.

Doe mee!

In het licht van deze kwesties, onderneemt het Gewest een reeks acties om ons unieke natuurlijke erfgoed te beschermen en te ontwikkelen : behoud- en beheerplannen voor de natuur en het Zoniënwoud, verbindingselementen om de groene ruimten op elkaar te laten aansluiten, speeltuinen, moestuinen, waterlopen en beschermde gebieden… 

Ook jij kunt de openbare ruimte, de natuur in de stad en de biodiversiteit bevorderen door met Vooruit met de wijk een project te starten. Elk project zal voorrang geven aan inheemse, nectarproducerende en wilde soorten, om vogels, vleermuizen, bijen, vlinders en andere kleine dieren uit te nodigen om zich in de stedelijke omgeving te vestigen of er te blijven.

Project in de kijker

Het Marelle-project, in Ganshoren

Door een collectief werk van ontmoetingen en constructieve discussies, waarbij alle bewoners welkom zijn, wil Marelle onze wijk aangenamer, duurzamer, open, ondersteunend, participatief en milieuvriendelijker maken, door verschillende projecten en acties uit te voeren.

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s:

Welke thema's worden door VMDW voorgesteld?

Vind inspiratie voor uw project rond de voorgestelde thema’s: