Raad van de Participatieve Duurzame Wijken : uitwisselingen en debatten op het programma ! - Vooruit met de wijk

Raad van de Participatieve Duurzame Wijken : uitwisselingen en debatten op het programma !

Conseil des Quartiers Durables Citoyens

Op zondag 17 oktober was het de raad van het Participatief Budget van de Participatieve Duurzame Wijken. Een moment voor uitwisseling, ontmoeting en debat waar we naar uitkeken nadat we elkaar gedurende zoveel maanden alleen nog via een scherm zagen !

De gezondheidscrisis toonde de behoefte om de relaties met onze buren en onze omgeving te koesteren… als bewijs hebben dit jaar 14 wijken een financieringsaanvraag ingediend voor gevarieerde en vernieuwende projecten (solidaire keuken, studie voor energierenovaties, compost, pluimvee…).

De dag begon met een bezoek van de tentoonstelling waarop de wijken die een financiering indienden worden voorgesteld. Video’s, kaarten, borden, landelijke decors… de groepen zijn alweer inventief geweest om hun wijk, zijn kwesties en behoeften te presenteren. Een mooi moment van collectieve verrijking waarbij zowel de leden van de raad als van de wijken hun ervaringen hebben kunnen delen.

Ter herinnering, de raad bestaat uit 5 Duurzame Wijken (die dit jaar geen roadmap indienen), een vertegenwoordiger van het kabinet van Minister Maron, een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel en een lid van het begeleidingsteam. Na de maaltijd is de raad bijeengekomen om de projecten die ’s morgens werden voorgesteld te verrijken en aan te vullen, en de toewijzing van de subsidies te bespreken. Dit jaar werd er gedebatteerd voor een envelop van 115 000 euro.

We kijken ernaar uit om u begin 2022 terug te zien voor de Algemene Vergadering van de Duurzame Wijken en de bespreking rond het Participatief Budget verder te zetten !