Zich financieren - Vooruit met de wijk

Zich financieren

Financieringsbronnen voor de ondersteuning van burgerinitiatieven in Brussel

Via haar projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ biedt Leefmilieu Brussel u financiële ondersteuning van uw collectieve en duurzame projecten aan. Naargelang de omvang van uw projecten kan die steun variëren van 3.000 tot 15.000 euro.

Deze oproep is voor u niet de enige manier om uw projecten te financieren, er bestaan tal van andere oplossingen ! Dit is een evolutieve en niet-exhaustieve lijst om enkele mogelijkheden te schetsen:

Crowdfunding

Bent u een instelling, een privaat fonds of een financieringsstructuur en wilt u als referentieactor fungeren? Schrijf ons dan via  newsletter@vooruitmetdewijk.brussel